UL. ZWYCIĘSTWA 28/4 II PIĘTRO, KOSZALIN

Regulamin

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze postanowienia określają zasady użytkowania Witryny Internetowej, w tym procedury dotyczące rezerwacji konsultacji kredytowych oferowanych przez Zarządzającego użytkownikom portalu.
  2. Portal internetowy dostępny jest pod adresem www przez TURLUS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zlokalizowaną w Koszalinie, na ulicy Zwycięstwa 28/4, kod pocztowy 75-037, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000736816, z numerem NIP: 6692547426, numerem REGON: 380526414 i kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 złotych. Kontakt z przedsiębiorstwem jest możliwy poprzez adres email: kontakt@turlus.pl oraz numer telefonu: 534779893.
  3. Zarządzający udostępnia użytkownikom portalu poniższe usługi elektroniczne: a. Rezerwacja terminu na konsultacje kredytowe; b. Rezerwacja terminu na konsultacje odnośnie zakupu lub sprzedaży nieruchomości; c. Subskrypcja biuletynu informacyjnego zwanego dalej jako „Newsletter”
  4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu oraz etyki podczas korzystania z usług oferowanych przez Zarządzającego, w tym unikania działań nielegalnych lub naruszających prawa Zarządzającego lub osób trzecich, włączając przesyłanie treści o takim charakterze.
  5. Zgoda na regulamin jest dobrowolna, jednak niezbędna do skorzystania z usług świadczonych przez Zarządzającego.

ROZDZIAŁ 2. TERMINOLOGIA

  • Zarządzający – odnosi się do podmiotu opisanego w § 1 pkt 2;
  • Konsument – definiuje użytkownika jako osobę fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz użytkownika, który zawiera umowę związaną z działalnością gospodarczą, jeśli umowa nie ma charakteru profesjonalnego dla tej osoby, co wynika z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, dostępnego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  • Witryna Internetowa – odnosi się do strony internetowej zarządzanej przez Zarządzającego;
  • Umowa – definiuje porozumienie między użytkownikiem a Zarządzającym, na mocy którego Zarządzający świadczy usługi dla użytkownika;
  • Usługa – oznacza każdą formę działalności świadczonej przez Zarządzającego na rzecz użytkownika.

ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Dostęp do witryny wymaga:

  1. Urządzenia z dostępem do internetu;
  2. Aktywnej skrzynki email;
  3. Przeglądarki internetowej wspierającej nowsze standardy, z włączoną obsługą plików cookies.

ROZDZIAŁ IV. REZERWACJA KONSULTACJI KREDYTOWYCH

  1. Usługa rezerwacji konsultacji kredytowych jest bezpłatna.
  2. Aby zarezerwować konsultację, użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, podając szczegółowe informacje.
  3. Zgoda na regulamin jest wymagana przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Umowa zostaje zawarta po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu przez użytkownika.
  5. Po zgłoszeniu, Zarządzający kontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów konsultacji.
  6. Użytkownik ma prawo odwołać konsultację w dowolnym momencie, bez kosztów, poprzez kontakt z Zarządzającym.

ROZDZIAŁ IV. USŁUGA NEWSLETTERA

  1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga zgody na otrzymywanie informacji od Zarządzającego.
  2. Usługa polega na przesyłaniu informacji handlowych na adres email użytkownika.
  3. Wymaga dostępu do Internetu i skonfigurowanej skrzynki email.
  4. Zgoda na subskrypcję może być wycofana w każdej chwili, co kończy świadczenie usługi.

ROZDZIAŁ VI. OPINIE GOOGLE

  1. Zarządzający może publikować na stronie opinie użytkowników, pochodzące z Google, weryfikując ich autentyczność.
  2. Tylko weryfikowane opinie są publikowane.

ROZDZIAŁ VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
  2. Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia w określonym terminie.

ROZDZIAŁ VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zarządzający odpowiada za dostarczenie usług bez wad.
  2. W przypadku wad, odpowiedzialność jest określona przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ IX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  • Zarządzający dąży do polubownego rozwiązania sporów.
  • Istnieją możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów dla konsumentów.

ROZDZIAŁ X. ZMIANA REGULAMINU

  1. Zarządzający ma prawo zmieniać regulamin z uwagi na zmiany prawne lub technologiczne.
  2. Zmiany wchodzą w życie po upływie określonego terminu i są komunikowane użytkownikom.

ROZDZIAŁ XI. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  • Kontakt możliwy jest drogą listowną, telefoniczną, emailową lub przez formularz kontaktowy na stronie.

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie i w siedzibie Zarządzającego.
  2. Stosuje się prawo polskie, właściwy jest sąd lokalny Zarządzającego, z wyjątkiem spraw konsumentów.

Regulamin wchodzi w życie 17.04.2023.

w Napisz do nas