Kredyty Hipoteczne – jakie zmiany wprowadza rekomendacja S?

Jeżeli myślisz o zakupie mieszkania, bądź budowie domu musisz wiedzieć, że od 1 lipca weszła w życie nowa rekomendacja – „S” Komisji Nadzoru Finansowego względem banków. Jest to istotna zmiana dla wszystkich osób myślących o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, ponieważ wywiera na bankach obowiązek posiadania w swojej ofercie kredytów ze stałym oprocentowaniem. Nowa rekomendacja to także nowe zalecenia (bardziej rygorystyczne) co do sposobu obliczania zdolności kredytowej. Dotyczy to zarówno kredytów mieszkaniowych jak również kredytów gotówkowych.

Zmiana ma gwarantować większe bezpieczeństwo transakcji zarówno dla kredytobiorców jak i banków.

Kredyty mieszkaniowe – co właściwie się zmieniło i jakie są plany?

Inflacja, rosnące ceny materiałów i usług budowlanych, brak alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych sprawiły, że popyt na nieruchomości znacznie przewyższa podaż na rynku. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że nic nie zanosi się, aby ceny nieruchomości wyhamowały. Wiele osób wstrzymywało się z decyzją odnośnie zakupu nieruchomości czekając, aż pandemia sprawi, że nieruchomości staną się tańsze – nic bardziej mylnego. Nieruchomości wzrosły, a kolejne proponowane programy wsparcia rządowego jak „gwarantowany wkład własny” datowane na rok 2023 sprawią, że rynek nieruchomości wzrośnie jeszcze bardziej.

Patrząc po transakcjach, które obsługujemy widać wyraźnie, że zainteresowanie nieruchomościami jak również kredytami hipotecznymi z miesiąca na miesiąc rośnie. Nie dziwi więc fakt, że banki muszą wprowadzić nowe standardy aby obsłużyć tak wielką ilość chętnych osób, które chcą zaciągnąć kredyt.

Kredyt hipoteczny po 1 lipca 2021 r. zgodnie z rekomendacją S

Banki wprowadzając bardziej restrykcyjne zasady liczenia zdolności kredytowej ograniczają zarówno ilość jak i wysokość udzielonych kredytów. W praktyce oznacza to, że część klientów otrzyma mniejszy kredyt hipoteczny niż przez rekomendacją S. Zgodnie z zapisami banki weryfikując zdolność kredytową liczą ja dla maksymalnie 25 lat kredytowania, nawet w przypadku gdy klient wnioskuje o dłuższy okres np. 30 lat.

Aby zrozumieć to ograniczenie należy podkreślić, że podstawową, ogólną zasada funkcjonująca przy liczeniu zdolności kredytowej jest, że im dłuższy okres kredytowania tym lepsza zdolność kredytowa tzn. klient o danych dochodach i zobowiązaniach ubiegający się o kredyt hipoteczny będzie miał wyższą zdolność kredytową np.  przy kredycie na 15 lat niż na 10 lat czy np.  przy kredycie na okres 25 lat niż na 20 lat. Zgodnie z nową rekomendacją S wydłużenie okresu kredytowania dla tego samego klienta do 30 czy 35 lat nie spowoduje już wzrostu zdolności kredytowej – pozostanie ona na poziomie jak dla kredytu na okres 25 lat.

Dodatkowym ograniczeniem wynikającym z rekomendacji S jest jeszcze większa awersja do udzielania kredytu osobom uzyskującym dochód w walucie innej niż PLN. Dotychczas obowiązywały zasady wynikające z rekomendacji KNF z 2013, które mówiły o tym, że waluta kredytu hipotecznego była zgodna z walutą dominującego dochodu klienta/ów. Dodatkowo dochody te były często obniżane o ok. 20% tak aby uniknąć ryzyka związanego ze zmianą kursu waluty.

W ramach obecnej rekomendacji KNF idzie jeszcze bardziej w kierunku ograniczania ryzyka kursowego i rekomenduje obniżanie dochodu w walucie obcej nawet do 50% w określonych przypadkach. Należy pamiętać również, że z oferta kredytów w walucie obcej jest mocno ograniczona na rynku i jedynie kilka banków posiada je w swojej ofercie. Podsumowując jednym zdaniem – kredyt dla zarabiających w obcej walucie będzie znacznie trudniejszy.

Kolejna zmiana w ramach rekomendacji S to rodzaj oprocentowania kredytów. Od 1 lipca 2021 KNF wymaga aby każdy bank posiadał w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem, wyjątek stanowią tu jedynie banki spółdzielcze, które nie są zobligowane do wprowadzania zmian w swojej ofercie. Należy jednak zauważyć, że oferta „ze stałym oprocentowaniem” dotyczy przeważnie pierwszych 5 lat, a nie całego okresu kredytowania.

Wprowadzone przez KNF zmiany wynikające z nowej rekomendacji mają na celu ograniczenie ryzyka banków w związku z sytuacją „niskich stóp procentowych” oraz wzmożonym popytem ze strony klientów. Aby dobrze przygotować się do kredytu hipotecznego zgłoś się do eksperta kredytowego wcześniej i zaplanuj dokładnie cały proces kredytowy.

konsultacje kredytowe koszalin

Leave a comment

w Napisz do nas