KREDYT HIPOTECZNY W POLSCE DLA OBYWATELI UKRAINY

Pracujesz w Polsce, ale pochodzisz z Ukrainy i chcesz zaciągnąć kredyt na mieszkanie lub dom.

Jak najbardziej możesz kupić nieruchomości w Polsce, korzystając z kredytu hipotecznego – na takich samych warunkach finansowych, jak Polacy.

Musisz posiadać odpowiednią zdolność kredytową oraz uzyskiwać dochody w Polsce  – z tytułu działalności gospodarczej lub umowy o pracę.

Jedyną różnicą są dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku kredytowego, w zależności od banku, będzie to:

  • paszport;
  • karta pobytu – w niektórych bankach na czas nieokreślony, w niektórych na minimum 6 miesięcy w przód od dnia złożenia wniosku;
  • w przypadku niektórych banków, gdy ktoś kupuje mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego, które dopiero jest w budowie, to koniec karty pobytu nie może przypadać na okres wcześniejszy niż zakończenie tej inwestycji deweloperskiej.

KREDYT DLA OBYWATELI UKRAINY – CZY WYMAGANA JEST SPECJALNA ZGODA NA ZAKUP MIESZKANIA PRZEZ CUDZOZIEMCA?

– TAK ALE SĄ WYJATKI.

Generalnie cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości w Polsce. Nie dotyczy to jednak zakupu tzw. samodzielnego lokalu mieszkalnego. W tym przypadku, obywatel Ukrainy na ogół nie potrzebuje żadnego pozwolenia – może swobodnie zakupić mieszkanie w Polsce. 

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wybrana nieruchomość zlokalizowana jest w strefie nadgranicznej. Wówczas zezwolenie ministra zawsze będzie konieczne. Strefa nadgraniczna znajduje się wzdłuż granicy Polski – dlatego kupując mieszkanie w okolicy tego obszaru należy dokładnie sprawdzić położenie nieruchomości względem tej strefy. Dobrą wiadomością jest fakt, że spółdzielcze własnościowe prawa nie są traktowane jako nieruchomość w myśl tej ustawy, dlatego bez ograniczeń takie spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych (a także miejsc garażowych) mogą być nabywane przez cudzoziemców.

Dodatkowym rozwiązaniem jest zakup nieruchomości na rynku pierwotnym „zanim deweloper wybuduje, pozwolenie na zakup będzie”. Mając na uwadze proces budowlany, który zazwyczaj trwa około półtora roku, okazać się może, że uzyskanie właściwej zgody nie wydłuży procesu nabycia nieruchomości. Wymagana zgoda może zostać wydana w czasie takiego procesu budowlanego.

Zakup mieszkania od dewelopera na jego wczesnym etapie budowy może okazać się dla obywateli spoza EOG sposobem na zakup  mieszkania lub domu, bez zdawania się na łaskę sprzedających, którzy bardzo długo musieliby czekać na podpisanie ostatecznego aktu notarialnego.

Znasz kogoś, kto poszukuje nieruchomości i zastanawia się czy jest wymagane zezwolenie MSWiA? Chętnie pomożemy

CZY OBCOKRAJOWIEC MUSI CZEKAĆ DŁUŻEJ NA WYDANIE DECYZJI KREDYTOWEJ? NIE?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, na wydanie decyzji w sprawie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca, jak i obywatela Polski, bank ma 21 dni kalendarzowych. Czas liczy się od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami. Czyli, jeśli wnioskodawca zapomni np. złożyć podpisu na dokumencie, albo nie dostarczy wymaganego dokumentu – termin 21 biegnie od początku.

Dlatego, aby nie przedłużać czasu procesowego, Trzeba dokładne zapoznać się z wymaganiami banku. Należy też pamiętać, że wniosek musi być wypełniony czytelnie w j. polskim. Przy założeniu, że wnioskodawca poprawnie wypełnił formularz i załączył wymagane dokumenty, aktualny przeciętny czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu na mieszkanie dla Ukraińców wynosi ok. 2-3 tygodnie.

Znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia w procesie kredytowym? Chętnie pomożemy,  

w Napisz do nas